အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
နန့်ခန်း (ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း)တွင် အမေရိကန် စစ်သုံးဂျစ်ကားပေါ်မှကလေးတစ်ယောက်။

နန့်ခန်း (ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း)တွင် အမေရိကန် စစ်သုံးဂျစ်ကားပေါ်မှကလေးတစ်ယောက်။

Read in English

ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး (၁၉ ၄၂ - ၁၉ ၄၅) မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်