အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
“လူကုံထံ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး၊ သူမ၏အစေခံနှင့် အချဉ်သီး နှစ်လုံး” - ၁၈၉ ၀ ဝန်းကျင်တွင် ဖိလစ်အက်ဒိုလိုဖိကလီရာ (Philip Adolophe Klier) ရိုက်ကူးခဲ့သော ဓာတ်ပုံ။
event_note ခေတ်ကာလများပြပုံ

၁၈၉၀

“လူကုံထံ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး၊ သူမ၏အစေခံနှင့် အချဉ်သီး နှစ်လုံး” - ၁၈၉ ၀ ဝန်းကျင်တွင် ဖိလစ်အက်ဒိုလိုဖိကလီရာ (Philip Adolophe Klier) ရိုက်ကူးခဲ့သော ဓာတ်ပုံ။

Read in English

ဗြိတိသျှ မြန်မာ (၁၈၂၆ - ၁၉၄၂) မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်