အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
စစ်ကြီးအတွင်း ကာတွန်းရုပ်ပြပုံ

စစ်ကြီးအတွင်း ကာတွန်းရုပ်ပြပုံ

Read in English

ဗြိတိသျှများကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဝင်ရိုးတန်းနိုင်ငံများကို ထောက်ခံသည့်သဘောထားကို ဖော်ဆောင်သော စစ်အတွင်းက ကာတွန်းရုပ်ပြပုံ။ စစ်ကိုထောက်ခံသူများ ရှားသော်လည်း အထက်တန်းလွှာအသိုင်းအဝိုင်းတွင် လူအချို ့ရှိခဲ့သည်။

ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး (၁၉ ၄၂ - ၁၉ ၄၅) မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်