မင်းတုန်းမင်းလက်ထက် ၁၈၆၅ ခုနစ် ဝန်းကျင်က အမည်မသိ အရာထမ်းကြီးတစ်ဦး (ဗြဲတိုက် သို့မဟုတ် ရွှေတိုက်စာရေး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။)
event_note ခေတ်ကာလများပြပုံ

၁၈၆၅

မင်းတုန်းမင်းလက်ထက် ၁၈၆၅ ခုနစ် ဝန်းကျင်က အမည်မသိ အရာထမ်းကြီးတစ်ဦး (ဗြဲတိုက် သို့မဟုတ် ရွှေတိုက်စာရေး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

Read in English

Photo credit: Royal Ontario Museum 

ကုန်းဘောင်ခေတ်နှောင်း မြန်မာနှင့် အင်္ဂလိပ်စစ်ပွဲများ (၁၈၂၄ - ၁၈၈၅ အေဒီ) မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်