အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဆင့် အလည်အပတ်ခရီးစဉ် နောက်တစ်ခု
event_note ခေတ်ကာလများပြပုံ

၁၉၅၃

နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဆင့် အလည်အပတ်ခရီးစဉ် နောက်တစ်ခု

room United States

Read in English

ရန်ကုန်မြို့ အစိုးရအိမ်တော်တွင် ဒုသမ္မတ ရက်ချ်နစ်ဆင်အား မစ္စအိုင်ရင်းဘဦး၊ သမ္မတ ဒေါက်တာဘဦး၊ မစ္စစ်နစ်ဆင်တို့နှင့်အတူ တွေရစဉ်။

ပြည်တွင်းပြည်ပ ၁၉ ၅၀ ပြည့်နှစ်များ မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်