အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဆင့် အလည်အပတ်ခရီးစဉ် နောက်တစ်ခု
event_note ခေတ်ကာလများပြပုံ

၁၉၅၃

နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဆင့် အလည်အပတ်ခရီးစဉ် နောက်တစ်ခု

room United States

ရန်ကုန်မြို့ အစိုးရအိမ်တော်တွင် ဒုသမ္မတ ရက်ချ်နစ်ဆင်အား မစ္စအိုင်ရင်းဘဦး၊ သမ္မတ ဒေါက်တာဘဦး၊ မစ္စစ်နစ်ဆင်တို့နှင့်အတူ တွေရစဉ်။

ပြည်တွင်းပြည်ပ ၁၉ ၅၀ ပြည့်နှစ်များ မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်