အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
တရုတ်သင်္ကေတပါ ဆိုင်းဘုတ်များ သယ်ဆောင်ထားသော အိန္ဒိယလူမျိုးများ - ရန်ကုန်မြို့၊ ၁၉ ၃၀ ပြည့်နှစ် ဝန်းကျင်။
event_note ခေတ်ကာလများပြပုံ

၁၉၃၀

တရုတ်သင်္ကေတပါ ဆိုင်းဘုတ်များ သယ်ဆောင်ထားသော အိန္ဒိယလူမျိုးများ - ရန်ကုန်မြို့၊ ၁၉ ၃၀ ပြည့်နှစ် ဝန်းကျင်။

Read in English

တရုတ်သင်္ကေတများ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို တရုတ်စာ ဖတ်တတ်သူများ ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပေးပါ။

ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး (၁၉ ၄၂ - ၁၉ ၄၅) မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်