အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
၁၉ ၅၂ ခုနှစ် ဝန်းကျင် ခြောက်ထပ်ကြီးဘုရားအနီး ဂွတ်တလစ်လမ်းကို မြင်တွေ့ရစဉ်
(ဓာတ်ပုံမူပိုင် - ဘာတွန်မိသားစု)

၁၉ ၅၂ ခုနှစ် ဝန်းကျင် ခြောက်ထပ်ကြီးဘုရားအနီး ဂွတ်တလစ်လမ်းကို မြင်တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံမူပိုင် - ဘာတွန်မိသားစု)

Read in English

ပြည်တွင်းပြည်ပ ၁၉ ၅၀ ပြည့်နှစ်များ မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်