အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
ဖဲယားလမ်း (ပန်းဆိုးတန်း)နှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်တွင် ရှိခဲ့ဖူးသော Whiteaway Laidlaw အမည်ရှိ ကုန်တိုက်။

ဖဲယားလမ်း (ပန်းဆိုးတန်း)နှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်တွင် ရှိခဲ့ဖူးသော Whiteaway Laidlaw အမည်ရှိ ကုန်တိုက်။

Read in English

ထိုအဆောက်အအုံကို ဖြိုဖျက်ပစ်လိုက်ကြပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင် အသစ်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦမှာ ကြည့်လို့မကောင်းလှချေ။

ကမ္ဘာ့ မြို့တော်အဖြစ် ရန်ကုန် (၁၈၅၃-၁၉ ၆၂) မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်