အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
ဆိုက်ကား စီးရန် အဆင်ပြေသေးသည့်တစ်ချိန်က ၁၉၉၅ ခုနှစ်က ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့် ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။

ဆိုက်ကား စီးရန် အဆင်ပြေသေးသည့်တစ်ချိန်က ၁၉၉၅ ခုနှစ်က ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့် ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။

Read in English

ကမ္ဘာ့ မြို့တော်အဖြစ် ရန်ကုန် (၁၈၅၃-၁၉ ၆၂) မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်