အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်

Coyolicatzin

၁၉ ၈၆ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့ထဲ ပုံရိပ်တစ်ခု

၁၉၈၆ ခုနှစ်က ဒါလဟိုဇီလမ်းနှင့် ဂျူဒီအီစကယ် (Judah Ezekiel) လမ်းထောင့် (ယခု မဟာဗန္ဒုလလမ်းနှင့် သိမ်ဖြူလမ်းထောင့်)၏ ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။ နောက်ခံအဖြစ် ဝိုင်အမ်မ်စီအေ အသင်းတိုက်ကို တွေ့ရမည်။ (ပုံကို ကိုယိုလီကတ်ထ်ဇင် - Coyolicatzin ထံမှ ရပါသည်)

အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန်