အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်

U (Jimmy) Paw Htin

၁၉၅၅ ခုနှစ်က ကုလသမဂ္ဂရောက် မြန်မာများ

ဝဲမှယာသို့ - အမည်မသိ၊ ဒေါ်ဒိုရာသန်းအေး၊ ဒေါက်တာထင်အောင်၊ ဦးသန့်၊ ဒေါ်မြရီ၊ မစ္စ ဂျိမ်းစ်ဘယ်ရင်တန်၊ ဦး (ဂျင်မီ) ပေါ်ထင်၊ ကာနယ်လွင်၊ ဦးရစ်ချတ်ပေါ်ဦး။ ၁၉၅၅ ခုနှစ် ဇွန်လ၊ ဇူလိုင်လများက ဦးနု အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသို့ သွားရောက်လည်ပတ်စဉ်က ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန်