ခေတ်ကာလများပြပုံ | ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်းကာလ (၁၉၄၂ - ၁၉၄၅)
အမေ့ခံအတိတ်