အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
ယာဉ်မောင်းစနစ် ပြောင်းလဲလိုက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
event_note ခေတ်ကာလများပြပုံ

၇ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၇၀

ယာဉ်မောင်းစနစ် ပြောင်းလဲလိုက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်

room Myanmar

Read in English

၁၉ ၇၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံသည် လက်ယာကပ်မောင်းစနစ်သို့ ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ (ကားများကို မပြောင်းလဲပါ။) (ဓာတ်ပုံမူရင်း - Renaud Egreteau)

မျက်မှောက်ခေတ် မြန်မာနှင့် ကမ္ဘာ (၁၉၆၂ - ၂၀၁၈) မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်