အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လ ၁ ရက်နေ့၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး မစတင်မီနေ့က ဒလဟိုဇီလမ်း
event_note ခေတ်ကာလများပြပုံ

၁ မတ် ၁၉၆၂

၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လ ၁ ရက်နေ့၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး မစတင်မီနေ့က ဒလဟိုဇီလမ်း

Read in English

(ဓာတ်ပုံ : W Robert Moore, National Geographic)

မျက်မှောက်ခေတ် မြန်မာနှင့် ကမ္ဘာ (၁၉ ၆၂ - ၂ ၀၁၈) မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်