အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်

ခေတ်ကာလတစ်လျှောက် ဂျီဒီပီ

Read in English

Made with Flourish

ဤရုပ်ပုံကားချပ်သည် လွန်ခဲ့သော ရာစုနှစ်များ အတွင်းက ရှိခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု (ဂျီဒီပီ) ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံတို့နှင့် နှိုင်းယှဥ်ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု (ဂျီဒီပီ) ဟူသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလ တစ်ခုအတွင်း နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက ထုတ်လုပ်သမျှ၏ ဈေးကွက်တန်ဖိုးကို ဆိုလိုသည်။ တစ်ဦးချင်း ဂျီဒီပီ ဝင်ငွေသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဥစ္စာဓနကို အကြမ်းဖျင်း တွက်ဆခြင်း ဖြစ်သည်။ ပုံတွင် မြင်ရသည့် အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ဦးချင်း ဂျီဒီပီ ဝင်ငွေသည် ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်များက အိန္ဒိယနိုင်ငံရော၊ တရုတ်နိုင်ငံထက် များပြားခဲ့ပြီး ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များအထိ တရုတ်နိုင်ငံထက် များပြားခဲ့သေးသည်။ ယခုမူ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ယှဥ်လျှင် များစွာ နောက်ကျကျန်ရစ်ပြီ ဖြစ်သည်။

ရုပ်ပုံတွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာနှင့် ဖော်ပြထားသည့် ၂၀၁၁ ခုနစ်၏ တစ်ဦးချင်း ဂျီဒီပီ ဝင်ငွေအမှန် (Real GDP per capita) ကို အသုံးပြုထားပါသည်။

မြန်မာ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ အတိတ်နှင့် ပစ္စပ္ပုန် မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်