အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
မြန်မာပြည်၏ အစောဆုံး ခေတ်သစ် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား - ဆေးလိပ်သမများ

1890s

မြန်မာပြည်၏ အစောဆုံး ခေတ်သစ် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား - ဆေးလိပ်သမများ

room Malaysia

Read in English

မြန်မာပြည်၏ အစောဆုံး ခေတ်သစ် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအချို့၏ ဓာတ်ပုံဖြစ်သည်။ တရုတ်ပိုင် ဆေးပြင်းလိပ်စက်ရုံတွင် အလုပ်လုပ်ရန် ၁၈၉ ဝပြည့်နှစ်များအတွင်း ပီနန်သို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သော “ဆေးလိပ်သမများ” ဖြစ်သည်။ ပီနန်ရှိ မြန်မာတိုင်းရင်းသား အများစုသည် ပုံပါ အမျိုးသမီးများ၏ သားစဉ်မြေးဆက်များ ဖြစ်ကြသည်။

ဗြိတိသျှ မြန်မာ (၁၈၂၆ - ၁၉၄၂) မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်