အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
၁၉၁၀ ပြည့်နှစ်များက ဖယ်ရာလမ်း (ပန်းဆိုးတန်းလမ်း)
event_note ခေတ်ကာလများပြပုံ

၁၉၀၁

၁၉၁၀ ပြည့်နှစ်များက ဖယ်ရာလမ်း (ပန်းဆိုးတန်းလမ်း)

Read in English

သောမတ်စ်ကွတ် (Thomas Cook) ရုံးခန်းသည် ၁၀၂ ဖယ်ရာလမ်း (ပန်းဆိုးတန်း အလယ်ဘလောက်) တွင် တည်ရှိခဲ့သည်။

ကမ္ဘာ့ မြို့တော်အဖြစ် ရန်ကုန် (၁၈၅၃-၁၉ ၆၂) မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်