အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
ခေတ်ကောင်းစဉ်ကာလ ၁၉ ၂၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်းက ဖယ်ယာလမ်း (ပန်းဆိုးတန်းလမ်း) အောက်ဘလောက်၏ ပုံရိပ်။
event_note ခေတ်ကာလများပြပုံ

၁၉၂၀

ခေတ်ကောင်းစဉ်ကာလ ၁၉ ၂၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်းက ဖယ်ယာလမ်း (ပန်းဆိုးတန်းလမ်း) အောက်ဘလောက်၏ ပုံရိပ်။

Read in English

ဝဲမှယာ - ဆိုဖဲယား အဆောက်အဦ၊ ဧရာဝတီ ဖလေ့တေးလာကုမ္ပဏီအဆောက်အဦ (လက်ရှိ ကုန်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးရုံး)၊ ဂရင်းလေးဘဏ် (လက်ရှိ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်)၊ ဆန်အန်ပေါန်းဒစ် (နောက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ ပြ အမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရုံးခန်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဖြစ်လာ)၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်။

ကမ္ဘာ့ မြို့တော်အဖြစ် ရန်ကုန် (၁၈၅၃-၁၉ ၆၂) မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်