အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
၁၉၂၄ ခုနှစ်က ရန်ကုန်မြင်းပြိုင်ကွင်း
event_note ခေတ်ကာလများပြပုံ

၁၉၂၄

၁၉၂၄ ခုနှစ်က ရန်ကုန်မြင်းပြိုင်ကွင်း

Read in English

ဓါတ်ပုံမှာ ၁၉၂၄ ခုနစ်က ယောက်လမ်းအနီးမှ မြင်းပြိုင်ကွင်းဟောင်း ဖြစ်သည်။ (မြင်းပြိုင်ကွင်းကို ၁၉၂၆ ခုနစ်တွင် ကျိုက္ကဆံကွင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်။)

ကမ္ဘာ့ မြို့တော်အဖြစ် ရန်ကုန် (၁၈၅၃-၁၉ ၆၂) မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်