အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
ရန်ကုန်မြို့ ၊စိန့်ဂျွန် ကောလိပ်။

1970

ရန်ကုန်မြို့ ၊စိန့်ဂျွန် ကောလိပ်။

Read in English

ရန်ကုန်မြို့ ၊စိန့်ဂျွန် ကောလိပ်။ ၁၉၃၉-၁၉၄၀ ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မဖြစ်ခင်လေးတွင် ရိုက်ခဲ့သောပုံဟု ယူဆရသည်။ စိန့်ဂျွန်း အပါအဝင် မြန်မာပြည်ရှိများစွာသော အခြားကျောင်းများသည် ၁၉၇၀ ခုနှစ်များအထိ အာရှ၏ အကောင်းဆုံးကျောင်းများထဲတွင် အပါအဝင် ဖြစ်သည်။

ကမ္ဘာ့ မြို့တော်အဖြစ် ရန်ကုန် (၁၈၅၃-၁၉ ၆၂) မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်