အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
၁၈၅၅ ခုနှစ်က ရွှေတိဂုံဘုရား ပုံတော်
event_note ခေတ်ကာလများပြပုံ

၁၈၅၅

၁၈၅၅ ခုနှစ်က ရွှေတိဂုံဘုရား ပုံတော်

Read in English

ဤသည်မှာ ရွှေတိဂုံဘုရားကို ပထဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံတော်ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ ပြည်သူ့ဥယျာဉ်ရှိသည့်ဘက်မှ ရိုက်ကူးထားသည်။

ကမ္ဘာ့ မြို့တော်အဖြစ် ရန်ကုန် (၁၈၅၃-၁၉ ၆၂) မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်