အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
ရန်ကုန်တွင် တက္ကစီကုမ္ပဏီများရယ်ဟု တိတိပပရှိခဲ့စဉ် အချိန်က (၁၉ ၅၇ ခုနှစ်)
event_note ခေတ်ကာလများပြပုံ

၁၉၅၇

ရန်ကုန်တွင် တက္ကစီကုမ္ပဏီများရယ်ဟု တိတိပပရှိခဲ့စဉ် အချိန်က (၁၉ ၅၇ ခုနှစ်)

Read in English

(ဓာတ်ပုံမူပိုင် - Renaud Egretau)

ပြည်တွင်းပြည်ပ ၁၉ ၅၀ ပြည့်နှစ်များ မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်