အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
၁၉ ၆၄ ခုနှစ်က ရန်ကုန်
event_note ခေတ်ကာလများပြပုံ

၁၉၆၄

၁၉ ၆၄ ခုနှစ်က ရန်ကုန်

room Myanmar

people Robert Garfias

Read in English

ထိုစဉ်က ရန်ကုန်တွင် လမ်းလျှောက်ရသည်မှာ အဆင်ပြေလှသေးသည်။ (ဓာတ်ပုံကို ရောဘတ်ဂါဖီးယားစ်ထံမှ ရယူပါသည်။)

မျက်မှောက်ခေတ် မြန်မာနှင့် ကမ္ဘာ (၁၉ ၆၂ - ၂ ၀၁၈) မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်