အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
၁၉၇၅ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့
event_note ခေတ်ကာလများပြပုံ

၁၉၇၅

၁၉၇၅ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့

room Myanmar

people Nick DeWolf

Read in English

မဂိုလမ်းအနီးမှ ကုန်သည်လမ်းဟု ထင်ပါသည်။ (ဓာတ်ပုံ နစ်ခ်ဒီဝုလ်ဖ် - Nick DeWolf)

မျက်မှောက်ခေတ် မြန်မာနှင့် ကမ္ဘာ (၁၉ ၆၂ - ၂ ၀၁၈) မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်