အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်

ကမ္ဘာ့ မြို့တော်အဖြစ် ရန်ကုန် (၁၈၅၃-၁၉ ၆၂)

မင်တိုမင်ရှင်ဟိုတယ်

မင်တိုမင်ရှင်ဟိုတယ်

Read more
၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်က ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရေးဌာန၏ ငွေရပြေစာ တစ်စောင်

၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်က ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရေးဌာန၏ ငွေရပြေစာ တစ်စောင်

Read more
ရန်ကုန်မြို့ ၊စိန့်ဂျွန် ကောလိပ်။

ရန်ကုန်မြို့ ၊စိန့်ဂျွန် ကောလိပ်။

Read more
ဖဲယားလမ်း (ပန်းဆိုးတန်း)နှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်တွင် ရှိခဲ့ဖူးသော Whiteaway Laidlaw အမည်ရှိ ကုန်တိုက်။

ဖဲယားလမ်း (ပန်းဆိုးတန်း)နှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်တွင် ရှိခဲ့ဖူးသော Whiteaway Laidlaw အမည်ရှိ ကုန်တိုက်။

Read more
တစ်ချိန်က နာမည်ကျော် ဘားလမ်းမှ စားသောက်ဆိုင် - Silver Grill

တစ်ချိန်က နာမည်ကျော် ဘားလမ်းမှ စားသောက်ဆိုင် - Silver Grill

Read more
ရန်ကုန်ရှိ ခန့်ညားအထည်ဝါဆုံးအိမ်ကြီးများထဲမှ တစ်ခု


ရန်ကုန်ရှိ ခန့်ညားအထည်ဝါဆုံးအိမ်ကြီးများထဲမှ တစ်ခု


Read more
ယခင်ကရှိခဲ့သော တော်ဝင်ဟိုတယ်၏ ဓာတ်ပုံတစ်ခု


ယခင်ကရှိခဲ့သော တော်ဝင်ဟိုတယ်၏ ဓာတ်ပုံတစ်ခု


Read more
Shafraz Road Rangoon c. 1920.

Shafraz Road Rangoon c. 1920.

Read more
၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင် ဒါလဟိုဇီလမ်း (ယခု မဟာဗန္ဒုလလမ်း)  သိမ်ကြီးဈေး (မူလ စူရတီဘူရာဈေး) အနီးတွင် ဖြစ်သည်။

၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင် ဒါလဟိုဇီလမ်း (ယခု မဟာဗန္ဒုလလမ်း) သိမ်ကြီးဈေး (မူလ စူရတီဘူရာဈေး) အနီးတွင် ဖြစ်သည်။

Read more
၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်က ကုန်သည်လမ်း (ရန်ကုန်) (ဓာတ်ပုံ: Constance Wilson)

၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်က ကုန်သည်လမ်း (ရန်ကုန်) (ဓာတ်ပုံ: Constance Wilson)

Read more
၁၉ ၆၁ ခုနှစ်ဝန်းကျင် ရန်ကုန် ရဲရင့် (Ritz) ရုပ်ရှင်ရုံ မြင်ကွင်း

၁၉ ၆၁ ခုနှစ်ဝန်းကျင် ရန်ကုန် ရဲရင့် (Ritz) ရုပ်ရှင်ရုံ မြင်ကွင်း

Read more
ဆိုက်ကား စီးရန် အဆင်ပြေသေးသည့်တစ်ချိန်က ၁၉၉၅ ခုနှစ်က ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့် ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။

ဆိုက်ကား စီးရန် အဆင်ပြေသေးသည့်တစ်ချိန်က ၁၉၉၅ ခုနှစ်က ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့် ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။

Read more
၁၇၆၀ ခုနှစ်က ရန်ကုန်

၁၇၆၀ ခုနှစ်က ရန်ကုန်

Read more
၁၈၂၄ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ဆူးလေဘုရား

၁၈၂၄ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ဆူးလေဘုရား

Read more
ကျားလမ်းကြား

ကျားလမ်းကြား

Read more
ဖူးရခဲသည့် သပ္ပါယ်လှသော အလံပြဘုရား ၁၈၅၅ ခုနှစ် ပုံရိပ်

ဖူးရခဲသည့် သပ္ပါယ်လှသော အလံပြဘုရား ၁၈၅၅ ခုနှစ် ပုံရိပ်

Read more
၁၈၅၅ ခုနှစ်က ရွှေတိဂုံဘုရား ပုံတော်

၁၈၅၅ ခုနှစ်က ရွှေတိဂုံဘုရား ပုံတော်

Read more
 လူသူတိတ်ဆိတ်သောကာလများကဆူးလေဘုရား (၁၈၆၀ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်)

လူသူတိတ်ဆိတ်သောကာလများကဆူးလေဘုရား (၁၈၆၀ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်)

Read more
၁၈၆၅ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ဆူးလေဘုရား

၁၈၆၅ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ဆူးလေဘုရား

Read more
၁၈၆၈ ခုနှစ်ဝန်းကျင် ဒလဘက်မှ မြင်ရသည့် ရန်ကုန်မြို့ မြင်ကွင်း

၁၈၆၈ ခုနှစ်ဝန်းကျင် ဒလဘက်မှ မြင်ရသည့် ရန်ကုန်မြို့ မြင်ကွင်း

Read more
၁၈၇၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင် ရန်ကုန်ရုံးခန်းတစ်ခုတွင် ဖြစ်သည်။

၁၈၇၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင် ရန်ကုန်ရုံးခန်းတစ်ခုတွင် ဖြစ်သည်။

Read more
၁၈၇၅ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ရန်ကုန်ကမ်းနား

၁၈၇၅ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ရန်ကုန်ကမ်းနား

Read more
၁၉၃၅ ခုနစ်ဝန်းကျင်က ရန်ကုန်ဓာတ်ရထား

၁၉၃၅ ခုနစ်ဝန်းကျင်က ရန်ကုန်ဓာတ်ရထား

Read more
၁၈၉၀ ပြည့်နှစ် ကာလများက ဆူးလေဘုရား

၁၈၉၀ ပြည့်နှစ် ကာလများက ဆူးလေဘုရား

Read more
၁၈၉ ၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင် ရွှေတိဂုံဘုရားတောင်ဘက်မုဒ်

၁၈၉ ၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင် ရွှေတိဂုံဘုရားတောင်ဘက်မုဒ်

Read more
၁၈၉ ၀ ပြည့်နှစ် ဝန်းကျင် ဆူးလေဘုရားနှင့် မြို့တော်စည်ပင်ရုံးဟောင်း

၁၈၉ ၀ ပြည့်နှစ် ဝန်းကျင် ဆူးလေဘုရားနှင့် မြို့တော်စည်ပင်ရုံးဟောင်း

Read more
အစောပိုင်း မြန်မာ NGO တစ်ခု ဖြစ်သည့် မာ့ခ်စ်အထိမ်းအမှတ်ရန်ပုံငွေ

အစောပိုင်း မြန်မာ NGO တစ်ခု ဖြစ်သည့် မာ့ခ်စ်အထိမ်းအမှတ်ရန်ပုံငွေ

Read more
ကမ်းနားလမ်းရှိ စာတိုက်ကြီးဟောင်း

ကမ်းနားလမ်းရှိ စာတိုက်ကြီးဟောင်း

Read more
ဘောင်ဒရီလမ်း

ဘောင်ဒရီလမ်း

Read more
၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်များက ဒလဟိုဇီလမ်း

၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်များက ဒလဟိုဇီလမ်း

Read more